L'escoleta de la Vila (0 a 6 anys)

Quan es desenvolupa l'essència de l'ésser humà

Espais

IMG_5124.JPG

Un ambient preparat és un espai físic i psicològic que està dissenyat per propiciar als nens i nenes totes les oportunitats que necessita per aprendre a través de les seves experiències personals. Aquest espai es construeix com una ajuda perquè les tendències humanes (característiques pròpies dels éssers humans) es puguin expressar com un tot però tenint en compte la individualitat de cada nen i nena. 

L'ambient fomenta la llibertat d'acció, d'elecció i de moviment. Aquest està creat per disposar diferents propostes en funció de cada edat i necessitats. L'espai està dividit en àrees de treball com vida pràctica, vida sensorial, llenguatge, matemàtiques, educació còsmica i art. També a Montessori Esplugues disposem d'un ambient exterior per la cura de l'hort, joc lliure i psicomotricitat gruixuda. 

El rol de l'adult en aquest espai és el d'acompanyar i fer de pont entre les propostes de l'ambient i els nens i nenes. L'eina principal és l'observació i estudi de la psicologia de l'infant. 

En l'Escoleta de la Vila desenvolupem la nostra activitat en tres espais diferenciats. Cada espai disposa d'un o diversos ambients preparats en funció de l'etapa de desenvolupament.

Espai Terra

Ambient Niu (8 a 18 mesos)

Espai Aire

Ambient Comunitat Infantil (18 a 3 anys)

Ambient Casa dels nens i nenes (3 a 6 anys)

Ambient Taller (6 a 12 anys) Futur pròxim.

Parc Natural