@2023 hecho por Charlotte. Creado con Wix.com

L'escoleta Montessori (2-6 anys)

Quan es desenvolupa l'essència de l'ésser humà

L'Espai Montessori Esplugues és un centre de Suport familiar organitzat per l 'Associació Montessori d'Esplugues que té com a objectiu apropar la pedagogia Montessori als nens/es i les famílies, a la mateixa hora que ajuda en la conciliació laboral i familiar. Aquest projecte està basat en el projecte de microescoles de barri anomenat Montessori Wildflower molt extès als Estats Units.  Aquest espai es troba al carrer Severo Ochoa 12 d'Esplugues de Llobregat, a prop del centre de la ciutat i dels seus meravellosos parcs. L'Espai és un gran i diàfan local de 135 m. amb un gran pati assolellat .

La nostra misió es proveeir un acompanyament en l'aprenentatge que recolzi als nens i nenes en la seva autocreació de coneixement, en el seu desenvolupament per la pasió d'aprendre i en la seva conexió amb el món. Durant els 6 primers anys de vida el nen/a experimenta els canvis més revolucionaris que establiran totes les bases del seu jo futur. Ells/es absorben tot  el que hi ha al seu voltant només vivint, aquesta capacitat mental extraordinària és la encarregada de la formació de la persona i per aquest motiu, aquesta etapa és la més important en la vida d'una persona. Nosaltres recolzem aquest aprenentatge amb un ambient preparat on pogui descobrir el món. 

Apropament Montessori entèn a l'èsser humà d'una manera holística i considera tots els aspectes del desenvolupament: físic, estètic, social, emocional, espiritual i cognitiu, per tant té en compte tots aquests aspectes per l'acompanyament personal i acadèmic. 

L'equip d'aquest projecte està format per persones amb formació montessori AMI (Association Montessori Internacionale), la missió és protegir i preservar el llegat de Maria Montessori, així com millorar contínuament aquest llegat a través de la investigació contínua de materials educatius.

Aquest projecte està adreçat a famílies que busquen una altra forma de fer, més arrelada amb el desenvolupament natural del nen i al nena, un espai on el descobriment, la lliure elecció, la cooperació i el respecte siguin pilars fonamentals de l'aprenentatge. Per tal de donar a conèixer aquest projecte el mostrem des de tres eixos fonamentals:

Ambient preparat i el curriculum Montessori

El rol de l'adult

Nova concepció de l'infant

Els espais Montessori tenen unes característiques molt concretes que els diferencia de la resta d’aules o espais infantils. A continuació es desenvoluparen les més significants:

L'ambient o espai Montessori és un lloc ampli i obert, ordenat, estètic, simple, real, on cada element té la seva raó de ser en el desenvolupament del nen/a. L'ambient és proporcionat a la seva mesura, amb prestatgeries baixes i diferents mesures de taules i cadires.

L'aula està subdividida en àrees temàtiques on s'exposen els materials i la bibliografia corresponents i permet una gran llibertat de moviment. Els nens poden treballar en grups o individualment , respectant , d'aquesta manera, el seu propi estil i ritme. Cada nen/a utilitza el material que tria prenent-ho de la prestatgeria i retornant -ho al seu lloc perquè pugui ser usat per

uns altres.

L'adult montessorià és una persona que té plena consciencia del desenvolupament de la persona en els diferents ambits que el conformen. La pedagogia Montessori defensa el fet que el nen/a té una força que neix de dins que l'impulsa a conèixer el món que l'envolta.

 

El rol de l'adult ha d'estar enfocat cap al respecte i acompanyament dels procesos dels nens i nenes, així com dels ritmes individuals d'ells i elles. De manera que facilita un ambient preparat perquè el nen i nena puguin crear els seus coneixements de forma natural. L'adult també és el responsable d'establir uns límits clars i segurs que vetllin pel respecte cap a tots i totes. Límits, amor, llibertat i respecte. 

Una de les tasques més rellevants en aquesta pedagogia científica és el preparament dels adults envers a l'observació. L'adult observa de manera científica les necesitats i iinteresos dels nens i nenes per tal de guiar-los pel seu aprenentage. 

Per poder aconseguir aquestes fites l'adult ha cursar una formació dotada per la Associació Montessori Internacional.

Cada forma educativa o enfocament sobre la criança neix des de diferents principis i / o creences basades en la percepció sobre la infància.

 

La nostra mirada cap al nen es basa en el coneixement antropològic de l'ésser humà, conèixer i observar les seves potencialitats i facilitar un espai on per si mateix pugui desenvolupar-les. D'aquesta manera el nen pot desenvolupar-se en un entorn científicament preparat per a ell en base a les seves característiques i potencialitats evolutives com homo sapiens sapiens, autoconstruint-se a cada pas.

 

Per a això, l'adult ha de preparar-se i entrenar-se en l'observació, la humilitat, la bondat i reconèixer l'home o la dona que s'està formant. Cal reivindicar que Montessori no és un espai bonic en miniatura, igual que no és un conjunt de joguines de fusta, ni jocs cridaners megaextra sensorials, no és una foto bonica i preparada. Fugim de productes comercials i tendències a Pinterest. Montessori és serietat, disciplina, amor, humilitat, activitat, felicitat, llibertat, ciència, motivació intrínseca, independència i autonomia. Només oblidant-nos de nosaltres mateixos trobem al nen real desitjós de conèixer el món i fer-ho part.